Welcome To Andros

Elke zaterdag om 17.00 uur hebben we onze samenkomst. De samenkomst wordt op zaterdag gehouden, omdat op zondag de zaal de hele dag wordt gebruikt door de Engelse en de Spaanse Gemeente. De dienst bestaat uit lofprijs en aanbidding met daarna een Bijbelse boodschap. Na de dienst kan gezellig nagepraat worden, onder het genot van koffie of thee. Op verzoek is er ruimte en tijd voor een persoonlijk gebed.

De voertaal van is Nederlands.

Heilig Avondmaal

Elke maand vieren we het Heilig Avondmaal. We staan dan stil bij de kern van ons geloof.

De mens was afgedwaald van God en leefde niet naar Zijn bedoeling en moet gestraft worden. De kern van ons geloof is dat Jezus in plaats van de mens deze straf heeft gedragen en is gestorven. Door Zijn dood en opstanding maakte Hij de weg naar God weer vrij. Wanneer wij dit geloven en Jezus Christus aannemen als onze redder, zijn wij gered van onze zonden.

Vlak voordat Jezus gevangen genomen werd, gebruikte Hij met zijn discipelen een maaltijd ter ere van het Joodse Pascha. Dit herdenkingsfeest stond in het teken van de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte. Tijdens deze laatste maaltijd geeft Jezus zijn volgelingen de opdracht om de Pascha-maaltijd in het vervolg te vieren als nagedachtenis aan zijn sterven en opstanding.

Jezus legt uit dat het breken van het brood een symbool is voor zijn lichaam dat zal worden “verbroken” (= sterven) en het uitgieten van de wijn een symbool voor Zijn bloed dat zal worden vergoten. Ook vertelt Jezus tijdens de maaltijd nog eens duidelijk dat Hij moet sterven om zo vergeving van zonde te realiseren.

Het Heilig Avondmaal vieren wij elke eerste zaterdag.

Fellowship

Elke maand hebben we een gezamelijke samenkomst met onze zuster gemeente Pinkstergemeente Benidorm. De fellowship samenkomsten worden gehouden op elke laatste zaterdag van de maand.

Photo Gallery