Nieuws

OVERDENKING 01-12-2022

Laten we diep over nadenken, hoe David was, waarom hij de man naar Gods hart was. Terwijl hij vervolgd werd en in de hitte en droogte zat, zeurde hij niet om water maar hij zag de dingen vanuit Gods heerlijkheid. Hij vergat zijn lichamelijke behoefte en ervoer zijn geestelijke behoefte. ‘Mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U. Het samenzijn met God is meer dan aardse (vleselijke) behoeften.

Read More

OVERDENKING 16-11-2022

Toen God de mens schiep nam Hij de tijd om de mens te formeren. Geweldig! Als je iets maakt met je handen, dan koester je het in je hand. Wat een grote liefde heeft God de Vader voor de mens! Maar God wil dat de mens uit vrije wil God liefhebben, zonder dwang, dat is LIEFDE. God heeft alles geschapen voor de mens om de mens te tonen hoe groot Gods liefde is voor de mens

Read More

OVERDENKING 09-11-2022

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in dit aardse lichaam wonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Moeilijk gezegd maar dit is een Belofte van de Allerhoogste.

Read More

OVERDENKING 03-11-2022

Maar door vernieuwing van ons denken, kunnen we denken zoals Jezus denkt, de dingen die boven zijn bedenken, dan zullen we ook het bovennatuurlijke geloof, het geloof van God, het geloof van boven, hanteren in ons leven. Hoe kunnen we ons denken vernieuwen?

Read More