Nieuws

OVERDENKING 07-03-2023

God heeft ons gemaakt om gebruikt te worden in zijn dienst. Daartoe heeft Hij aan een ieder van ons gaven en talenten gegeven. Hij weet precies wat goed voor ons is en we eren Hem niet door ons blind te staren op de gaven en talenten die Hij aan ánderen heeft toebedeeld. Om bruikbaar te zijn voor Hem is het nodig dat wij ons laten vormen, laten kneden, zoals de pottenbakker dat doet met de klei.

Read More

OVERDENKING 28-02-2023

Als we het functioneren van alle delen van ons lichaam begrijpen dan begrijpen we ook het functioneren van alle leden van het Lichaam van Christus.
Elke lokale gemeente is een deel van het grote Lichaam van Christus en Jezus Christus is het Hoofd. Het Hoofd bestuurt het Lichaam en geeft de voeding voor elk deel van Zijn Lichaam. Als God u in een gemeente plaatst dan heeft Hij een plan met u in die bepaalde gemeente. Daar wordt u gevoed samen met alle andere leden van die gemeente om samen te groeien volgens het plan van Het Hoofd en Zijn doel voor dat deel van Zijn Lichaam.

Read More