Een zorgvrije Kerstfeest

De maand december is de laatste maand van het jaar 2021. Het nieuwe jaar staat voor de deur en veel mensen maken allerlei wensen en goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar tegelijk maken ook veel mensen zorgen over wat voor moeilijkheden en problemen die er komen zullen in het jaar 2022.

We leven vandaag de dag meer dan ooit in een wereld die wankelt. Overal om ons heen zien we onzekerheid, onveiligheid, wanhoop, verwarring, verdeeldheid, oorlog, angst, pandemie van coronavirus en het wordt nog steeds erger. De wereld is in een donkere tijd van pandemie en vele mensen zitten gevangen in angst en vrees voor de toekomst.

Maar het is Kerstfeest! Jezus Christus is in de wereld gekomen om vrede en blijdschap te brengen in deze wereld. Voor mensen die in Hem geloven en Hem verwachten, is er hoop! Zij kunnen zich met blijdschap en vrede het Kerstfeest vieren, want Jezus Christus heeft de wereld, de duivel en de dood overwonnen. Er is geen vrees en angst in Hem. Maar er is hoop, vrede en leven in eeuwigheid in Hem.

Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Filipenzen 4:6-7

Wees daarom niet bezorgd, maar doe wat Gods Woord zegt en ga verder in geloof en vertrouwen
in de beloften van God en u kan met vrede in uw hart en in uw gedachten een gezegend
Kerstfeest en Nieuw Jaar 2022 vieren.

Want ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord
des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11

God geeft u niet alleen de vrede in uw harten en in uw gedachten, maar ook een hoopvolle

toekomst voor het jaar 2022.

Namens de Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, wensen wij u allen een Gezegend Kerst 2021
en Hoopvolle Nieuw Jaar 2022 toe.

Jan en Edith Visser.