Preek 04-12-2021

Spreker: Jan Visser
Thema: De kracht van het nieuwe verbond