Preek 26-06-2021

Spreker: Jan Visser
Thema: Diakenen en de bediening in de gemeente