Kerstfeest ondanks corona

Het jaar 2020 is een heel apart jaar, daarom zal Kerstfeest ook anders zijn dan de voorgaande jaren. Anders dan normaal met veel beperkingen wegens de reglementen in verband met het coronavirus. Ook voor onze gemeente zijn er veel veranderingen. We kunnen niet meer zoals afgelopen jaren het Kerstfeest vieren met 4 gemeenten tegelijk. Ook kunnen we dit jaar niet meer gezellig samen de kerstmaal houden na de Kerstviering. Maar ondanks de beperkingen vanwege de corona, willen wij toch de Kerstviering onvergetelijk maken!  

We zitten allemaal in een moeilijke en donkere periode, en iedereen kijkt toch wel uit naar een lichtpuntje. Maar het moet wel een veilig lichtpunt zijn. De hele wereld is veranderd door de corona pandemie. Maar God is niet veranderd. De geboorte van Heer Jezus is niet veranderd. 

Met kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus. Hij is geboren als mens en Hij heeft onder veel lijden, de zonde en ziekten van de mensen op zich genomen en Hij werd geofferd in onze plaats aan het kruis tot de dood. En prijs de Heer, Jezus is opgestaan uit de doden als de Grote Overwinnaar over de dood en de duivel en zit nu in heerlijkheid aan de rechterhand van God, wachtende op de tijd wanneer Hij zal terugkomen om Zijn kinderen op te halen en als Koning der koningen regeren op aarde.

De wereld is in een donkere en sombere tijd van de pandemie en vele mensen zitten gevangen in angst en vrees voor de toekomst, maar het is Kerstfeest! JEZUS CHRISTUS, het Licht der wereld is gekomen om vrede en blijdschap te brengen op aarde. Voor de mensen die Hem verwachten, Zijn kinderen, is er hoop! Die kunnen zich verblijden en met vreugde het Kerstfeest vieren, want Jezus Christus, heeft de duivel, de dood en het dodenrijk al overwonnen! Er is geen vrees, er is geen angst! Er is hoop! Er is leven in eeuwigheid!!  

Daarom zei God: 

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
Jesaja 41:10. 

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Jezus is met u alle dagen tot voleinding van de wereld. Wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Jezus zei: Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand. Jezus zit nu aan de rechterhand van God om voor u te pleiten. Nu kunnen wij samen met elkaar in de rust en vrede het Kerstfeest vieren om de geboorte van onze Heere Jezus Christus te vieren en Hem alle lof en dank brengen.

Namens Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, wensen wij u allen een gezegend Kerst 2020 toe.

Jan en Edith Visser.