EEN KORTE OVERDENKING

CORONAVIRUS

 

Geliefde  broeders en zusters in de Heer,

Vanwege de ernstige pandemie door de coronavirus en ter voorkomen van verdere besmetting moeten we allemaal thuis blijven. We missen het samenzijn in de gemeente. Over het hele land zijn de kerkdeuren gesloten vanwege de “staat van alarm”, door de regering, maar we danken GOD voor Zijn genade dat we dmv. WhatApp toch iedereen kunnen bereiken met Gods Woord om ons te bemoedigen. Daarom wil ik met u allen deze korte overdenking delen.
 
We lezen in Matteüs 24:3-8 dat de discipelen Jezus vroegen: “wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst? Wanneer zal de voleinding van de wereld geschieden?” Het antwoord van Jezus staat in, vers 4 t/m 14.
 
versie 7 en 8:
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en
er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en
aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
 

We zien nu dat bijna de hele wereld te kampen heeft met het coronavirus. Er is nog geen medicijn tegen deze virus gevonden. Wereldwijd zijn al veel doden gevallen en de besmetting gaat gewoon door. Door deze uitbraak lijdt ook de economie van vele landen. Mensen zijn bang voor wereld economische recessie. Jezus zei:

“maar al deze dingen zijn nog maar het begin van de weeen”. En in Matt 24:6b. “Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde”.

Van de regering moeten alle mensen thuisblijven. Van Godswege denk ik dat het in het plan van God is. Tijd om rustig thuis tot bezinning te komen, nadenken over je leven, over God en het leven na de dood. God geeft de mensen de tijd om hun harten te onderzoeken en het aangezicht van God te zoeken. Het is belangrijk om deze tijd van afzondering goed te gebruiken om stil te zijn voor het aangezicht van God. Luisteren naar Zijn stem en gehoorzaam de waarschuwing van de Heilige Geest. 

Maak het goed tussen uzelf met God en met uw naasten. Misschien is er in je hart verborgen zonde van boosheid, haat, jaloersheid, onvergevens-gezindheid. Diep gewortelde bitterheid. Maak het goed met GOD en met de mensen. Vraag vergeving van de Here Jezus Christus.
 
God wil ons heiligen, daarom deze tijd van thuisblijven. God wil ons klaarmaken zodat wanneer de HERE JEZUS komt op de wolken om Zijn Gemeente op te nemen, wij allemaal Hem tegemoet mogen gaan en niemand achterblijft.
 
Ik moet denken aan het volk Israël in Egypte. (Lees Exodus 12:21-23). Zij moesten ook in hun huis blijven en zij moesten de deurposten v hun huis met bloed van het lam opsmeren. Want die nacht zal de HERE het land doortrekken en Egypte treffen. Hij zal de verderver niet toestaan de huizen binnengaan waar op de deurposten bloed gesmeerd zijn en de mensen te treffen. 

Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen

(Exodus 12:22)

Exodus 12:29 En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgeborene in het land Egypte trof, …. Na deze gebeurtenis zien we dat de Israëlieten verlost waren van de macht van farao. God heeft Zijn volk met Grote Kracht verlost uit de slavernij.
 
Mattheüs 24:37-42
Dit is de waarschuwing van JEZUS voor alle mensen in deze tijd. Hij zei: het zal precies zoals in de tijd van Noach zo zal ook nu, in de tijd vlak voor de komst van JEZUS CHRISTUS zijn om de heiligen op te nemen. 
 
Denk aan de tijd van farao. Het is belangrijk om in deze tijd van thuis zijn, je hart te onderzoeken. Gebruik deze tijd goed om na te denken over je leven en je levensdoelen in deze tijd maar ook voor de eeuwigheid. Dit is genade van God om ons de tijd te geven om tot bezinning te komen. Hij wil niet dat we achterblijven daarom laat GOD ons deze begin weeën meemaken. 

Als je hoort en ziet wat er nu in de wereld gebeurt, wordt niet bang. De HERE JEZUS ZEGT: kijkt omhoog want uw verlossing is nabij.

WANNEER NU DEZE DINGEN BEGINNEN TE GESCHIEDEN, KIJK DAN OMHOOG EN HEF UW HOOFD OP, OMDAT UW VERLOSSING NABIJ IS.
Lucas 21:28 
 
God zegent u allen, Jan.Visser