Gelukkig nieuwjaar

2020

Nieuwjaars wens

Op 1 januari viert de hele wereld feest, het Nieuwjaarsfeest. Het nieuwe jaar wordt feestelijk verwelkomt met geweldige vuurwerk vertoning. Wij wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar en het allerbeste toe voor het komende nieuwe jaar en ook onszelf. Wij wensen dat we in dit nieuwe jaar gelukkig en gezond leven mogen leiden, en ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar wat kan je leven gelukkig maken

Sommige mensen denken dat rijkdom hen gelukkig kan maken. Als ik nou die kerstloterij win dan kan ik gelukkig leven. Andere mensen geven de voorkeur aan een goede gezondheid. Als ik gezond ben, dan ben ik gelukkig. Maar als je geluk afhankelijk is van rijkdom, geld of gezondheid, dan is het een schijn geluk. Het is niet blijvend, het is tijdelijk.

Wat baat het een mens, als hij heel de wereld

wint en aan zijn ziel schade lijdt?


In de Bijbel is er een verhaal als voorbeeld hoe iemand zo verzekerd is van een gelukkig leven door
op zijn rijkdom te vertrouwen.

En ik zal tegen mijn ziel zeggen. Ziel, gij heeft vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houdt rust, eet, drink, en wees vrolijk. 20. Maar God zei tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? (Lukas 12:19-20.)

Jezus zei: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? (Matt.16:26)

Je kan de hele wereld winnen. Je kan rijk zijn, miljonair zijn, maar wat heeft het voor zin, als je ziel
voor eeuwig schade lijdt? Je kan niet met je rijkdom het eeuwige leven kopen. Als je dood gaat, kan
je geen cent meenemen naar de eeuwigheid.

Wat is precies een gelukkig leven
volgens het Woord van God?
God, onze Schepper,
Hij wil dat wij gelukkig leven.


IK BEN (Jezus) gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Johannes 10:10.b. HSV)

Gelukkig leven volgens Gods Woord is: Matt.6:33. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (HSV)

Dat betekent, dat wij de dingen (zaken) die behoren tot het Koninkrijk van God de eerste plaats in ons leven moeten geven. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zal alles wat wij nodig hebben om gelukkig te leven hier op aarde aan ons gegeven worden door God. Dat is Zijn belofte en wat Hij beloofd heeft zal Hij het ook doen. 

Maar hoe kunnen wij het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken? Door middel van elke dag het Woord van God te lezen en te overpeinzen en te bidden zodat onze relatie met God met de dag intiemer zullen worden.

 

Welzalig de man (de vrouw) die niet wandelt
in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt
in de wet (Gods Woord) van de HEERE
en Zijn wet (Gods Woord)
dag en nacht overdenkt.
Want hij/zij zal zijn als een boom,
geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt,
al wat hij/zij doet,
zal goed gelukken
.

(Psalm 1:1-3) 

Dit is het principe van God om iemand te zegenen zodat hij/zij gelukkig zal leven in deze wereld.Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Verlang altijd om het Woord van God elke dag te lezen en te overdenken. De bijbel zegt verlangt naar Gods Woord, als pasgeboren baby die naar melk verlangt. En de beloften van God is, alles wat je doet, zal goed gelukken.

Laten wij aan het begin van dit Nieuwe jaar 2020 een start maken om deze principe van God om
gelukkig te leven hanteren. Als u het doet dan zal u versteld staan wat God in uw leven gaat doen.
Dan zult u zien, dat u elke dag gelukkig leeft , samen met God van de overwinning naar
overwinning.

De HEERE zegent u allen overvloedig.
Wij wensen u en uw familie een gelukkig Nieuwjaar toe.

Jan en Edith