Ik ben het Licht der wereld,
wie Mij volgt,
zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.
(Joh.8:12 HSV)

KERSTBOODSCHAP 2019

FEEST VAN HET LICHT

December wordt als een sfeervolle maand beschouwd. Velen doen moeite om het gezellig en sfeervol te maken in huis. Ook de christenen doen hieraan mee. Op zich niets op tegen als we de inhoud daarvan niet uit het oog verliezen. Met kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus. Het  begin van het voleindigen van Gods verlossingsplan voor de mens, die was begonnen in het paradijs, toen de eerste mens, Adam in zonde viel.

God zelf is mens geworden. Geboren als mens heeft Hij onder veel lijden de zonde en ziekten van de hele wereld op zich genomen en was gekruisigd tussen de twee misdadigers. Maar Hij is opgestaan als de Grote Overwinnaar over de dood en de duivel en Hij zit nu in heerlijkheid aan de rechterhand van God de Vader, wachtende op de tijd dat Hij weer zal komen om te regeren op aarde als Koning der koningen.

Kerstfeest wordt gevierd in de donkere tijd van het jaar. De mensen hebben in deze tijd van het jaar grote behoefte aan licht, aan vreugde. Om ons heen zien we allerlei lichtgevende versieringen. Het is voor het oog prachtig en sfeervol.

HET WAARACHTIG LICHT IS

IN DE WERELD GEKOMEN

Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh.8:12 HSV)

Vandaag is het niet veel anders dan toen. De mensen zijn niet tot het ware Licht gekomen, omdat hun werken boos zijn. Ook wij waren vroeger in duisternis maar nu zijn wij licht geworden in Hem. Als kinderen van het licht, heeft Jezus ons opdracht gegeven om Zijn Licht die in ons is te verspreiden in deze duistere wereld, niet alleen met kerstfeest, maar het hele jaar door.

EER ZIJ AAN GOD IN DE HOOGSTE HEMELEN​

De geboorte van Jezus heeft alles met vrede te maken. De engelen verkondigden: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Lukas 2:14 (HSV)

Alleen door geloof kan men God behagen. Wie gelooft in Jezus Christus, heeft werkelijk vrede met God. Geen vrede zoals de wereld die geeft, maar een blijvende vrede in het hart, omdat de Vredevorst daar Zijn woning heeft gemaakt. Van die vrede mogen we leven en getuigen zijn voor Hem.

Amen.

Namens Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, wensen wij u allen gezegend Kerst 2019 en gezegend en hoopvolle Nieuw Jaar 2020.

Jan en Edith Visser.