13 meiDoopdienst


Als je tot bekering bent gekomen, is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk…

Read More