Doopdienst 2016

Donderdag 9 juni hebben we een gezegende doopdienst gehad aan de Playa de Náufragus in Torrevieja. Drie personen werden gedoopt in de Middelandse zee. Hieronder een paar foto’s van deze bijzondere dag.

Waarom Dopen? (klik hier)

Als je tot bekering bent gekomen, is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”
Mattheus 28 vers 19
De waterdoop is een opdracht van de Here Jezus zoals staat in Mattheus 28 vers 19. In gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Here Jezus Christus worden in onze kerk regelmatig mensen gedoopt.
Background

Ik wil me laten dopen.

We helpen u graag, om u voor te bereiden op deze stap. Neem contact met ons op via onze contactpagina.

CONTACT