Overdenkingen

OVERDENKING 24-05-2020

Is het mogelijk om vrij van angst te leven in deze gevaarlijke en onvoorspelbare wereld? Kunnen we in deze tijd van corona virus leven zonder angst om besmet te raken? Ja, dat is absoluut mogelijk! Bescherming is een krachtige belofte van God.

Meer lezen

OVERDENKING 22-05-2020

God geeft voor een ieder persoonlijk een plan in het grote plan van God voor zijn schepping. Gods grote plan gaat door. God’s plan voor ieder persoon is afhankelijk van die persoon zelf om Gods stem te gehoorzamen en God’s roeping aan te nemen en erin wandelen. Ieder persoon kan weigeren, aannemen maar niet handelen naar Gods wil en doet voor zijn eigen eer.

Meer lezen

OVERDENKING 21-05-2020

Jezus heeft ons teruggebracht tot de Vader en onze relatie met God goed gemaakt. Van Gods kant is alles volbracht. God wil plezier hebben met ons door een intieme relatie met ons, kan Hij Zijn plannen aan ons bekendmaken. Wat een heerlijkheid! Maar het ligt volkomen aan ons, om Gods wil te volvoeren in ons leven.

Meer lezen

OVERDDENKING 20-05-2020

Van Gods kant blijft God alle mogelijkheden en kansen geven aan ons om de roeping die Hij heeft voor een ieder van ons te volvoeren. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11:29

Meer lezen

OVERDENKING 18-05-2020

De voorstelling van ons denken, levend herinneren van alle weldaden van God, maakt dat ons hart zich altijd verkleefd raakt aan God. Door zo in je gedachten, levendig bezig zijn met God wordt je één met God en voel je Zijn aanwezigheid.

Meer lezen

OVERDENKING 16-05-2020

Als we ons hart vernedert voor God, dan zal de Heilige Geest Zijn werk doen in ons en begint ons te vormen en klaarmaken voor het doel dat God heeft voor ons persoonlijk en voor zijn grote plan voor Zijn schepping.

Meer lezen

OVERDENKING 15-05-2020

Om te blijven in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, moeten we ons hart erop zetten God te zoeken, geheel ons hart richten tot God, en verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste dan zal alle vrees, angst en bezorgdheid wegvlieden.

Meer lezen

OVERDENKING 14-05-2020

Als uw hart verhard of ongevoelig en ongelovig is voor de voorzieningen die God gegeven heeft aan Zijn kinderen, kunt u tot Jezus komen zoals Jezus gezgd heeft : Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En Jezus zegt ook tot ons,: Wanneer de Trooster, de Heilige Geest komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de werg wijzen tot de volle waarheid.

Meer lezen