Auteur: Edith Visser

OVERDENKING 23-04-2020

We hebben volop tijd om met onze Liefdevolle Vader te communiceren en ons geheel werpen in Zijn armen en zeggen: Vader, vergeef mij als ik al die tijd Uw roep en Uw wil voor mijn leven niet heb verstaan. Hier ben ik Liefdevolle, barmhartige Vader, ik wil mij geheel aan U geven, gebruik mij naar Uw wil, niet naar wat ik wil. Ik wil U gehoorzaam zijn.

Meer lezen

OVERDENKING 22-04-2020

Alhoewel we altijd verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste en relatie hebben met onze Vader God, we steeds waakzaam moeten zijn, want bij een onbewaakt moment kan de boze zijn giftige pijl op ons denken schieten.

Meer lezen

OVERDENKING 21-04-2020

Als we ons laten leiden door de Heilige Geest en Gods Woord, zodat ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij de vrijmoedigheid tegenover God om tot Hem te naderen en verblijven in de schuilplaats van onze liefdevolle Vader en Zijn plan voor ons persoonlijk leven kennen, in gehoorzaamheid volgen en volbrengen.

Meer lezen

OVERDENKING 19-04-2020

Als we ons leven aan de Heer hebben gegeven en naar Gods stem luisteren en gehoorzamen dan zal de Heilige Geest ons stap voor stap leiden tot het kennen van de roeping van God voor ons persoonlijk om mee te werken in Zijn Grote Plan ter voorbereiding van de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Meer lezen

OVERDENKING 18-04-2020

God heeft vóór ons geboorte al een plan voor ieders leven hier op aarde. We zijn gewenst door God, niemand uitgezonderd. Dat je als meisje of jongen geboren bent, welke lichaamskleur je hebt, in welk land je geboren bent, is nooit een vergissing, maar God heeft je daar en zoals je bent laten geboren worden.

Meer lezen

OVERDENKING 15-04-2020

Hoe kunnen we Gods hart kennen? Allereerst verblijven in zijn nabijheid, niet af en toe op visite komen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest woont in ons en verlangt om relatie te houden met ons.

Meer lezen

OVERDENKING 14-04-2020

God wacht met vol geduld om met ons gemeenschap te houden. Het ligt aan ons. Willen we in Zijn tegenwoordigheid verblijven, die alles loslaten, de zonde die ons zo licht in de weg staat, die ons hart van God afwendt. dan hebben we de vrijmoedigheid tegenover God om tot God te naderen.

Meer lezen