Background

Onze wensen en verlangens

Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen (verlangens) door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7.En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Filip. 4: 6-7. (NBG)
De maand december is de laatste maand van het jaar 2018.
Het nieuwe jaar staat voor de deur en veel mensen maken allerlei wensen en goede voornemens voor het nieuwe jaar. Tegelijkertijd maken ook veel mensen zorgen over wat voor moeilijkheden en problemen die er komen zal. We leven vandaag de dag, meer dan ooit in een wereld die wankelt. Overal om ons heen zien we onzekerheid, onveiligheid, wanhoop, verwarring, verdeeldheid, oorlog, angst en het wordt steeds erger. Wat zal er in 2019 gebeuren in ons land, in Europa maar ook in heel de wereld? Zal de 3e wereld oorlog aanbreken in 2019? Zal de Here Jezus terugkomen om Zijn Gemeente op te nemen in 2019? Niemand weet het, omdat wij niet in de toekomst kunnen zien. Alleen God kan in de toekomst zien. Maar ondanks wat er gebeuren zal in de wereld, God heeft ons beloofd om niet bezorgd over te maken, maar laten wij al onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bij God brengen.
Wij kunnen niet door bezorgdheid de situaties in ons leven veranderen. Wij kunnen de situaties in de wereld en in onze omgeving niet veranderen door bezorgdheid. Door bezorgdheid krijgt u alleen maar hoofdpijn en het is slecht voor uw gezondheid.
Maakt uw wensen en uw zorgen daarom bekend aan de Heer en bidt in geloof en God zal u Zijn vrede geven, die alle verstand te boven gaat. Die zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Want ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jeremia 29:11. (NBG)
God geeft aan u, niet alleen de vrede in uw harten en in uw gedachten, maar God wil ook aan u geven een hoopvolle toekomst voor het jaar 2019.
Namens Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, wens ik u allen gezegend Kerst 2018 en gezegend en hoopvolle Nieuwe Jaar 2019.
Jan en Edith Visser.