israel-flag-dec08 “Hij zei: Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.” Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde: “Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.” (Genesis 35:10-11) En dit is het begin van Israël: Gods uitverkoren volk en land.

In deze bijbelstudie zullen we het uitgebreid hebben over Gods liefde voor Israël en waarom Hij dit volk heeft gekozen tot uitverkoren volk en land.

  • Les 1. Waarom kiest God Israël voor zijn eigen volk?
  • Les 2. Gods liefde voor Israël.
  • Les 3. Gods verbond met Israël.
  • Les 4. Gods doel met Israël.
  • Les 5. Israël en de kerk.
  • Les 6. Haat tegen Israël.
  • Les 7. De terugkeer van Israël.
  • Les 8. De Koning van Israël.

[toggle]
[item title=”Tijd” icon=”clock-o” open=”1″] Dag/tijd: woensdag, vanaf 17:30
Periode: 16 september 2015 – 4 november 2015
Aantal weken: 8 weken
[/item]
[item title=”Locatie” icon=”map-marker” open=”1″]
Locatie:

De bijbelstudie heeft geen vaste locatie. Elke week stelt een van onze broeders en zusters zijn/haar huis beschikbaar. Als u wilt weten waar de bijbelstudie deze week wordt gehouden kunt ons mailen of bellen:

casagracia@gmail.com
evisgo@gmail.com
Tel. 966922671 / 662533935

[/item]
[/toggle]