16 decKerstboodschap 2017


Wij naderen het belangrijkste moment in ons leven, dat is, dat de hele wereld, de geboorte van de Here Jezus Christus als mens in deze wereld herdenken en vieren “KERSTFEEST”. Wij naderen ook het einde van het jaar en gaan het nieuwe jaar 2018 tegemoet. Een nieuw jaar met nieuwe verrassingen en uitdagingen voor ons allemaal.

In Lukas 2:10-11 en 14 lezen wij: En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David (in Bethlehem) de Zaligmaker geboren is, Hij is Christus, de Heere.
Vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Meer lezen…

Read More

13 decActiviteiten in December


Op zaterdag 16 december organiseren wij een Kerstfeest, samen met andere 3 gemeenten. Lees hier verder voor de overige activiteiten in december. Meer lezen

Read More

03 decIn december geen bijbelstudie


Vanwege allerlei activiteiten in de maand december is er geen bijbelstudie. Wel zullen we bij elkaar komen op dinsdagen om 16:30 uur om gezamenlijk te bidden.
We wensen u allemaal gezegende feestdagen.

Read More

15 nov3 Talen 1 God


Sinds kort hebben we een nieuwe poster. Hiermee willen we duidelijk maken dat de engelse, spaanse en nederlands gemeente met elkaar verbonden zijn.

Read More

28 junAMG España


Op 26 januari 2016, is Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, aangesloten bij de AMG-SPANJE. AMG is afkorting van “Advancing the Ministries of the Gospel” (Het bevorderen van de bediening van het Evangelie). Wij zijn samen met de Engelse Gemeente ICA (International Christian Assembly) en de Spaanse Gemeente, Asamblea Christiana aangesloten bij AMG-España. AMG is een internationale organisatie, die bijna over de hele wereld haar kantoren heeft.

Read More

11 novBijbelstudie Romeinenbrief


Onze Bijbelstudie over Israel is alweer voorbij. Vandaag (11 november) zijn we met een nieuwe thema gestart. Deze keer bestuderen we de brief van Paulus aan de Romeinen.

In de Romeinenbrief zette Paulus de basis van het Evangelie en het geloofsleven van een christen uiteen. Het is de meest systematische brief van het Nieuwe Testament. De brief bevat een zeer fundamentele uiteenzetting over Gods heilsplan voor de gehele mensheid (Joden en niet Joden), en ook over de Wet en de genade.

Read More

14 sepBijbelstudie: Israël


“Hij zei: Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.” Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde: “Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.” (Genesis 35:10-11) En dit is het begin van Israël: Gods uitverkoren volk en land.

Read More

01 junHet fundament voor het geloof.


Vanaf 3 juni starten we tijdens onze Bijbelstudie met het thema “Het fundament voor het geloof”. De studie is erg belangrijk. Het leert ons hoe ons geloof kan worden opgebouwd op het fundament van Jezus Christus. Hij is de Rots waarop wij ons geloof kunnen bouwen en we kunnen Hem volgen en dienen, want Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven.

We zullen uitgebreid bestuderen welke uitwerkingen Gods Woord op ons kan hebben als we ons geloof op het fundament van Jezus Christus hebben gebouwd.

Klik hier om de details van deze 8-delige Bijbelstudie te bekijken.

Read More

12 mrtBijbelstudie over de Gemeente


Met ingang van 11 maart zijn wij van start gegaan met een nieuwe Bijbelstudie. Het thema van deze Bijbelstudie is de Gemeente. We zullen stil te staan bij de vraag wat de Gemeente nu precies is, en wat het doel van de Gemeente is. Het is goed om te beseffen welke plaats de gelovigen vandaag de dag innemen in Gods Woord en welke plaats wij innemen in Gods Plan.

Lees meer

Read More

03 febOnze samenkomsten verhuizen van woensdag naar zaterdag.


Wij hebben het gebouw van de Engelse kerk (ICA) gehuurd voor onze samenkomst op zaterdagen. Prijst de Heer, de Here verhoort onze gebeden precies op Zijn tijd, gezien ons huis op woensdag al vol is.

Waarom doen wij onze samenkomsten op zaterdag en niet op zondag?
Lees meer …

Read More