16 decKerstboodschap 2017


Wij naderen het belangrijkste moment in ons leven, dat is, dat de hele wereld, de geboorte van de Here Jezus Christus als mens in deze wereld herdenken en vieren “KERSTFEEST”. Wij naderen ook het einde van het jaar en gaan het nieuwe jaar 2018 tegemoet. Een nieuw jaar met nieuwe verrassingen en uitdagingen voor ons allemaal.

In Lukas 2:10-11 en 14 lezen wij: En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David (in Bethlehem) de Zaligmaker geboren is, Hij is Christus, de Heere.
Vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Meer lezen…

Read More

13 decActiviteiten in December


Op zaterdag 16 december organiseren wij een Kerstfeest, samen met andere 3 gemeenten. Lees hier verder voor de overige activiteiten in december. Meer lezen

Read More

03 decIn december geen bijbelstudie


Vanwege allerlei activiteiten in de maand december is er geen bijbelstudie. Wel zullen we bij elkaar komen op dinsdagen om 16:30 uur om gezamenlijk te bidden.
We wensen u allemaal gezegende feestdagen.

Read More

15 nov3 Talen 1 God


Sinds kort hebben we een nieuwe poster. Hiermee willen we duidelijk maken dat de engelse, spaanse en nederlands gemeente met elkaar verbonden zijn.

Read More

28 junAMG España


Op 26 januari 2016, is Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, aangesloten bij de AMG-SPANJE. AMG is afkorting van “Advancing the Ministries of the Gospel” (Het bevorderen van de bediening van het Evangelie). Wij zijn samen met de Engelse Gemeente ICA (International Christian Assembly) en de Spaanse Gemeente, Asamblea Christiana aangesloten bij AMG-España. AMG is een internationale organisatie, die bijna over de hele wereld haar kantoren heeft.

Read More

11 meiDoopdienst 2016


De waterdoop is een opdracht van de Here Jezus zoals staat in Mattheus 28 vers 19. In gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Here Jezus Christus worden in onze kerk regelmatig mensen gedoopt. Aanstaande donderdag 9 juni houden we onze eerst volgende doopdienst. Deze zal worden gehouden aan de Playa de Náufragus in Torrevieja om 11 uur. Iedereen is van harte welkom om de doopdienst bij te wonen.

Read More

23 febPaasfeest


We willen u uitnodigen om samen met ons HET PAASFEEST de opstanding van onze HERE JEZUS CHRISTUS te vieren. Iedereen is van harte welkom. De toegang en de consumpties zijn gratis. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes.

Read More

11 novBijbelstudie Romeinenbrief


Onze Bijbelstudie over Israel is alweer voorbij. Vandaag (11 november) zijn we met een nieuwe thema gestart. Deze keer bestuderen we de brief van Paulus aan de Romeinen.

In de Romeinenbrief zette Paulus de basis van het Evangelie en het geloofsleven van een christen uiteen. Het is de meest systematische brief van het Nieuwe Testament. De brief bevat een zeer fundamentele uiteenzetting over Gods heilsplan voor de gehele mensheid (Joden en niet Joden), en ook over de Wet en de genade.

Read More

14 sepBijbelstudie: Israël


“Hij zei: Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.” Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde: “Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.” (Genesis 35:10-11) En dit is het begin van Israël: Gods uitverkoren volk en land.

Read More

01 junHet fundament voor het geloof.


Vanaf 3 juni starten we tijdens onze Bijbelstudie met het thema “Het fundament voor het geloof”. De studie is erg belangrijk. Het leert ons hoe ons geloof kan worden opgebouwd op het fundament van Jezus Christus. Hij is de Rots waarop wij ons geloof kunnen bouwen en we kunnen Hem volgen en dienen, want Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven.

We zullen uitgebreid bestuderen welke uitwerkingen Gods Woord op ons kan hebben als we ons geloof op het fundament van Jezus Christus hebben gebouwd.

Klik hier om de details van deze 8-delige Bijbelstudie te bekijken.

Read More