• Volle Evangelie Torrevieja

  Onze samenkomst is zaterdag om 17:00

  WELKOM

De Here Jezus is niet meer bij de doden.

De Here Jezus is niet meer bij de doden. De dood en het dodenrijk kunnen Hem niet vasthouden. Hij is veel sterker dan de dood en Hij is verrezen uit de dood. Er is geen enkel godsdienstleider die ooit uit de doden is opgestaan. Zij zijn allemaal gestorven en dood gebleven. Maar Jezus Christus is gestorven en Hij is opgestaan uit de dood en leeft tot in eeuwigheid. Tegenwoordig zoeken vele mensen God bij de doden en niet bij de levenden. Ze maken van hout, steen, ijzer, goud of zilver tot hun god en aanbidden het. Sommige mensen aanbidden een persoon die al dood is. Moderne mensen aanbidden geld, een huis, of een mooie auto als hun afgod. Sommige godsdiensten aanbidden beelden . Maar dat zijn allemaal dode voorwerpen die niet kunnen praten of horen.

Zoekt God niet bij de dode voorwerpen. U zal Hem daar niet vinden.

God bevindt zich bij de levenden. Een dode kan niets meer voor u doen. Als wij Jezus willen zoeken moeten wij Hem bij de levenden zoeken. De Here Jezus zegt in Matt.18:20. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. De Here Jezus is altijd in zijn Gemeente aanwezig, dus als u Hem wilt zoeken, ga dan naar de Gemeente en u zal Hem zeker vinden.

Wie zijn we?

De Volle Evangeliegemeente Torrevieja is begonnen in 2007 als een huisgemeente in het huis van het echtpaar Jan en Edith Visser. De leden bestaan uit Nederlands sprekende mensen die in Torrevieja en omgeving wonen. Na zeven jaar de samenkomsten in huis gehouden te hebben, heeft de Here voorzien in een ruimte.  Per 31 januari 2015 is de gemeente verhuisd naar een zaal van de International Christian Assembly (ICA), (de Engelse gemeente).

God voorziet de Gemeente ook met medewerkers, met eenzelfde doel en verlangen en bewogenheid om de mensen te bereiken met het Evangelie en discipelen voor de Here Jezus te maken en zo Gods Koninkrijk in Torrevieja en omgeving op te bouwen. 

De Gemeente werkt nauw samen met de Pinkstergemeente Benidorm. Zo wordt over en weer sprekers en zangleiders uitgewisseld. Daarnaast wordt regelmatig gezamelijke activiteiten georganiseerd, zoals een dagje uit, jaarlijkse barbecue,  fellowship-diensten en de gezamelijke kerstdienst.

De Volle Evangelie Gemeente Torrevieja is met ingang van 26 januari 2016 aangesloten bij de AMG Spanje, Advancing Ministries of the Gospel (AMG). Dit is dezelfde organisatie waar ook de Engelse Gemeente (ICA) en de Spaanse Gemeente Asamblea Cristiana van Torrevieja zijn aangesloten. Deze drie gemeenten staan los van elkaar, maar helpen elkaar in het volvoeren van de opdracht van de Here Jezus Christus. De voorganger van deze gemeente is het echtpaar Jan en Edith Visser.

Samenkomst

 • Zaterdag 17:00

  Elke zaterdag om 17.00 uur hebben we onze samenkomst. De samenkomst wordt op zaterdag gehouden, omdat op zondag de zaal de hele dag wordt gebruikt door de Engelse en de Spaanse Gemeente. De dienst bestaat uit lofprijs en aanbidding met daarna een Bijbelse boodschap. Na de dienst kan gezellig nagepraat worden, onder het genot van koffie of thee. Op verzoek is er ruimte en tijd voor een persoonlijk gebed. De voertaal van is Nederlands.

 • Locatie

  Adres: Calle Urbano Arregui 23, 03185 Torrevieja Route: klik hier

Bijbelstudie

 • Dinsdag 16:30

  De Bijbel bestuderen is geweldig om te doen. Wie van God houdt wil hem steeds beter leren kennen. Door de bijbel te lezen en te luisteren wat God wil zeggen leert u Hem beter kennen. Dat doe je in de kerk en thuis, maar ook samen met anderen op onze bijbelstudie. Door samen de bijbel te bestuderen leren we van elkaar en groeien we individueel en als gemeente.

 • Locatie

  De bijbelstudie wordt gehouden in het kerkgebouw Calle Urbano Arregui 23, Torrevieja.

Bidstond

 • Dinsdag 16:30

  Een bidstond is een samenkomst waarin we gezamenlijk tot God te bidden. Natuurlijk kan je dat ook gewoon thuis doen en het is goed als je dat ook dagelijks doet. Er is echter niets krachtiger in het koninkrijk van God, dan het gebed van christenen die samen voor Gods troon staan. Het is krachtiger dan individueel gebed. Gezamenlijk gebed brengt niet alleen grote wonderen teweeg. Het is ook een bijzondere bron van bemoediging en versterking voor onszelf. Door ons gezamenlijk gebed, voor anderen en voor elkaar, ontstaat er ruimte voor de Heilige Geest om met grote kracht te bewegen in ons eigen hart. God wil ons gebruiken, hoe klein en zwak we ook zijn.

 • Locatie

  De bidstond wordt gehouden in het kerkgebouw. Calle Urbano Arregui 23, Torrevieja.

Background

Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!

(HTB Jesaja 43:19)

Berichten

Onze wensen en verlangens

Kerst- en nieuwjaarwens 2018 - Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen (verlangens) door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7.En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filip. 4: 6-7. (NBG)

3 Talen 1 God

Sinds kort hebben we een nieuwe poster. Hiermee willen we duidelijk maken dat de engelse, spaanse en nederlands gemeente met elkaar verbonden zijn.

AMG España

Op 26 januari 2016, is Volle Evangelie Gemeente Torrevieja, aangesloten bij de AMG-SPANJE. AMG is afkorting van "Advancing the Ministries of the Gospel" (Het bevorderen van de bediening van het Evangelie). Wij zijn samen met de Engelse Gemeente ICA (International Christian Assembly) en de Spaanse Gemeente, Asamblea Christiana aangesloten bij AMG-España. AMG is een internationale organisatie, die bijna over de hele wereld haar kantoren heeft.

Background

Visie

Onze grote opdracht staat In Mattheus 28 vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Wij streven naar een eenheid zoals de Here Jezus heeft gebeden in Johannes 17:21: “opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in mij en Ik in u, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat gij Mij gezonden hebt.”
Gods liefde wil ieder mens aanraken, ongeacht wie hij is of wat die persoon gedaan heeft.

Missie

Onze missie is om de opdracht van onze Here Jezus Christus uit te voeren, door Zijn Woord te brengen aan de mensen en hen te begeleiden zodat ze tot geloof komen. We willen dat ze God persoonlijk leren kennen en Hem aannemen als hun Redder en Verlosser en zich laten dopen.
Daarna begeleiden we hen en geven we bijbelstudies zodat ze kunnen groeien in het geloof in Jezus Christus en Zijn discipelen worden.

WIJ ZIJN

VEGTORREVIEJA.COM

KOM IN CONTACT

Onze zaterdag samenkomsten worden gehouden om 17:00 op het volgende adres: Calle Urbano Arregui 23 03185 Torrevieja

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u voorbede dan kunt u het contactformulier gebruiken. U kunt ons ook mailen of bellen: E: casagracia@gmail.com P: +34 6 625 339 35
[recaptcha size:compact]

Onze Vrienden